در بارگاه دوست

یارانی دارم که به هم معتادیم و علاقمند؛ تقریباً هرهفته یک شب 
باهم هستیم و دوستی ما حدود 40 ساله است. یکی از 
کارهای ما این است که در هر فصلی سفری به مشهد داریم. 
چهارشنبه شب از تهران با قطار حرکت میکنیم و صبح 5 شنبه را یا 
کله پاچه می خوریم و یا صبحانه درمنزل .
سری به حرم میزنیم و 
ناهار را در چلوکبابی امید می خوریم.
شب را معمولاً عدسی داریم و صبح روز بعد هم یا حسین آقای صامتی
که از دوستان ساکن مشهد است حلیم را می آورد یا با املت خوش
میگذرانیم ، آنگاه ظهر جمعه گزارش هفتگی را میل نموده و با
قطار به تهران بر 
میگردیم تا صبح شنبه به کارمان برسیم.

بهمن ماه بود و سفر زمستانی را آغاز کردیم.
بچه ها از لرزش بدن و ضعیف شدن من 
خیلی نگران بودند و چهره آنها
مرا ناراحت میکرد.
قبل از حرکت 
سری به آقای آقا سید محمد باقر موسوی امام جماعت کاشانک 
زده بودم برای ردیف کردن وجوهات(16 بهمن سال خمسی من 
است بچه هایم بدانند).
آقای موسوی گفتند خداوند حضور 
حضرت امام رضا در ایران را برای
رفع گرفتاریهای شیعیان قرارداده و 
حاجتمند باید از اول سفر
نیت حاجت خاصی را داشته باشد ؛ 
بنابراین با نیت شفا این
سفر را برو و چون اعراب بدنت را بر ضریح بمال و شفایت رابگیر و برگرد.

همین کار را کردم و در این سفر اوقات بیشتری را در حرم بودم و 
دوستانم می فهمیدند که دارد بین من و آقایم سر و سری ایجاد 
می شود و.......شد .......
پس از بازگشتم از مشهد حالم رو به بهبود گذاشت و البته در این 
سفر دو حرکت تازه هم از سوی دوستان شروع شد.
با آقای
صامتی درب منزل آقای ضیایی رفتیم که راهمان ندادند ولی 
دستوری برای درمان گرفتیم.
بعد هم سری به طرقبه زدیم تا 
دکتر حکمت را ببینیم که ایشان هم نبود
و در راه بازگشت از طرقبه جواد اشکان نژاد گفت آماده باش تا پس از
بازگشت به تهران 
سفری به قم داشته باشیم و در آنجا دوستی دارم
که اهل دل 
است و از او هم کمک خواهیم گرفت.
در هر صورت شفای خود را 
از خدابا عنایت آقا امام رضا(ع) گرفتم(این احساس
را دارم هرکس 
دوست دارد بپذیرد و آنکس که برایش ثقیل است نپذیرد).
ظهر پنجشنبه
 درصحن گوهرشاد منتظر نماز بودم که دکتر یاریگرروش زنگ 
زد و گفت از دکتر ادیب برایت وقت گرفته ام تا همین امروز ترا ببیند! 
 گفتم من نیستم. پرسید کجایی؟ گفتم آمده ام سراغ دکتری
که شما پزشکان به او محتاجید.
در حریم امام رضا(ع)هستم . 
بغضش ترکید و گفت راه درستی رفتی دعا کن که زیارت نصیب من هم بشود

/ 0 نظر / 20 بازدید