ملاقات جدید باسید عزیز

بچه های آموزش و پرورش سالی دوبار با آقای خاتمی ملاقات

دارند. دراین سالها همیشه درحوالی ایام هفته معلم و نیز

بازگشایی مدارس افرادی به دیدن ایشان میرفتند و امسال هم

به همراهشان رفتم(25 شهریور 93) .

تعدادی از معلمین مطالبی رامطرح کردندکه حق بود ولی باوجود

این که سنی از این عزیزان گذشته است نمیدانند آقای خاتمی

چندان قدرتی ندارد تا مشکلاتشان راحل کند و سخنرانیهای آنها

فقط سوهانیست بر روح و روان او !

به هرحال دیدار دوستان قدیمی بود و حواشی دیدار.

دم درب ورودی خانمی با دخترش آمده بود که وقت عقد بگیرد و

نمیدانست که ایشان عاقد حرفه ای نیست تا بلافاصله وقت

بدهد و حضور برای عقد دنگ و فنگ دارد به هرحال پادرمیانی

کردیم تا اگرخدابخواهد به یاری خدا مشکلش راحل کنند(هرچند

عجله و کم فرصتی او مشکل آفرین است).....

/ 0 نظر / 22 بازدید