سفرهای مابه ساری

همسرم درساری درس میخواند و مزاحم دوست و همکارمان خانواده آقای شاملی بود. هفته ای دوروز میرفت و می آمد و درخانه دختر آقای شاملی" حدیث خانم" مستقرشد. دربهار 92 سفرهای ماهم به ساری آغاز شد. یک سفر بااسامه و خانواده اش که برای دیدن زمین و ویلای نیمه ساخته خریداری شده درکلاردشت رفتیم مسیربرگشت رااز ساری انتخاب کردیم و شبی رادرساری خوابیدیم. باردیگر همسرم امتحانی داشت که نیاز به کمک آمار و احتمالاتی داشت و چندروزی خودم رفتم و تنهایی درکنارش ماندم و کمی کمکش کردم و از دیگران هم کمک گرفتیم یک سفرهم با محدثه خانم عازم شدیم که مصادف باعصر14 خردادبود وفکر میکنم 10 ساعتی رادرراه بودیم و خیلی سخت گذشت. ترافیک جاده طاقتفرسا بود.به هرحال دراین مدت زحمت مابرای خانواده آقای شاملی و خودشان کم نبود

/ 1 نظر / 20 بازدید
ابراهیم ذوالفقاری

سلام علیکم اگر آقای علی آیت اللهی رئیس دبیرستان 25 شهریورسابق یزد را می شناسید، زندگینامه ی ایشان را تا کنون برایم بفرستید. ممنون