نظرات متفاوت پزشکان انکولوژی و سردرگمی

دکتررضوی به نحوی نظرش راگفته بود و میگفت سرطان نداری و

برو پی کارت ولی دکترفیروزان ازنتایج آزمایش خون راضی نبود و

بالاخره قرارشد دکتر دیگری مراببیند. دکتر"موسوی" دربیمارستان

پارسیان مرادید و نظرش به نظر دکتررضوی نزدیک بود ولی صریحا

گفت شما مریضی و باید مشکلت بروز کند و سه ماه یک بار

آزمایش بدهی.مرابه بیمارستان شریعتی خواند و خودش آزمایش

خون گرفت که ظاهرا جداشدن گلبول قرمز و سفید روی لام

آزمایش نشانگر روماتیسم بود . درهرحال ایشان هم مارا به

آزمایشات بعدی حوالت داد.پرونده پزشکی رابه آمریکا ایمیل

کردم و آنها سرطان رارد کردند وخدمت دکتر سید محمدرضا

خاتمی بردم تادربیمارستان امام خمینی مشاوره بگیرد. دوستان

بیمارستان امام خمینی نظرشان این بود که مجددا آزمایش مغز

استخوان آن هم از چند قسمت گرفته شود یا "هول بادی اسکن

گرفته شود" و هول بادی راگرفتم. دربخش پزشکی هسته ای

بیمارستان بهمن هی اصرار داشتند که الان شما سرت

دردمیکند و من سرم درد نمیکرد! ونهایتا نظرشان سی تی

اسکن از مغزبود!.در این فاصله دکتر "یاریگرروش" هم

مرادربیمارستان بهمن به دست " دکترادیب" سپرد دکترادیب

نظرش این بود که تصویر هول بادی خوب گرفته نشده و آنراپس از

3ماه تکرار کن و دستورش راهم نوشت.دوست قدیمی من "

اکبر علاییان" ازمشکل باخبرشده بود و گفت فلان پزشکی

دردرمانگاه بیمارستان محب هست به او مراجعه کن که

ازدوستان است. به او مراجعه کردم بنده خداگفت وقتی

دکترموسوی و دکتر رضوی که اساتید بزرگ هستند نظر داده اند

نظر من که شاگرد آنها بوده ام جدای از آنها نیست ولی درعین

حال دستور یک عکس معمولی از جمجمه داد و نتیجه آنرادید و

گفت درسرت خبری نیست و بی خیال باش و برو وسه ماه یک

بار آزمایشت رابده.دراین میان آقای دکترخاتمی و دکتریاریگرروش

خیلی پیگیر معالجه بودند ولی باپررویی زیر بار نمونه مجددمغز

استخوان نرفتم و الته تصویر هول بادی راه رویم نشد که به دکترموسوی و دکتررضوی نشان بدهم .......

 

/ 0 نظر / 166 بازدید