نیمه دوم سال 92

برای نیمه دوم سال 92 نمیتوانم حادثه خاصی را تصویر کنم.

جز این که همسرم درس میخواند، محدثه خانم نیز درسش

رامیخواند و آقاروح الله هم درسش رانخواند و انصراف از تحصیل

داد تا برای رفتن به خدمت مقدس سربازی آماده شود.دخترعزیز

برادرم آقا علیرضا (مریم عمو) عقدش کردند و نتیجه خواهرم

دخترزهراخانم شریعتمداری (عارفه خانم) به دنیا آمد.من هم کار

میکردم و کار وکار.اوایلی که وارد نفت شده بودم خیلی با این

تشکیلات آشنا نبودم اماروزبروز بیشتر متوجه شدم که چه

تشکیلات باحمیت قسمتی و باندهای به هم تنیده و بازرسی

فشلی هست وبه هرحال تلاش کردم که مدیر مافوقم رادرایجاد

نظم و نسق کمک کنم البته چندان حضور من برای دوستان

خوشایند نیست ولی کم کم تحملم خواهند کرد.

/ 2 نظر / 19 بازدید
آب قم خورده

سلام محرم که فکر کنم یزد بودید دختر سمانه خانم هم فکر کنم نیمه دوم سال به دنیا اومد سفری هم به بانه داشتید و مقدمات سفر حج و ...

آب قم خورده

سلام محرم که فکر کنم یزد بودید دختر سمانه خانم هم فکر کنم نیمه دوم سال به دنیا اومد سفری هم به بانه داشتید و مقدمات سفر حج و ...