وزیر جدید برای آموزش و پرورش پس از انتخاب روحانی

مدتی بود که باتعدادی از دوستان جلساتی داشتیم تا برای

آموزش و پرورش فکرهایی داشته باشیم. عملا درانتخابات هم

تاحدی دوستانمان درگیر شدند و پس از انتخاب آقای روحانی

برای معرفی وزیر خیلی بحث داشتیم.

کاندیدهای نهایی ما دکترخرازی، دکتر نجفی و نهایتا دکترفانی

بودند و هرچند آقای عبادی هم باما بود و اکثرزحمات به دوش

اونبود اما اسمش ازسوی ما مطرح نشد ولی بعدها متوجه

شدیم که ایشان هم از کاندیدهایی بوده است که بعضی از

وزرای سابق که از دوستانمان بودند هم برای وزیر و سرپرست

نشدنش سنگ تمام گذاشتند.به هرحال فراین رای اعتماد

نیاوردن دکترنجفی برایمان خوشایند نبود هرچند که سالیانی

قبل اورا دوست نداشتیم ولی دراین سالها برای وزارت مناسب

می دانستیمش.......

بالاخره فانی رای آورد تا ازدوستانمان رویگردان باشد و نیروهایی

راپروبال بدهد(حلقه اولیه اطرافیانش) که ازنظر فکری و اجرایی و

توان مدیریت اصلا برای ماقابل قبول نباشند.

/ 0 نظر / 22 بازدید