درمان گیاهی درمشهد

آقای حاج عبدالرحیم معراجی پدرداماد بزرگم درروزهایی که زنگ

میزدند تا حال مرابپرسند خودباناراحتی قلبی مواجه شدندو برای

درمان از فردوس به مشهد رفتند و متاسفانه خیلی زود از داردنیا

رفتند. باید برای تشییع جنازه به فردوس میرفتیم باهواپیما به

بیرجندرفتیم و از آنجا باسواری به فردوس. درمسیر آقای رسول

جعفریان هم همسفر بودند(هواپیما)بالاخره دوسه روزی درکوران

تشییع جنازه و مراسم ختم درفردوس بودیم. مراسم آنها نه به

 یزدیها شبیه بود،نه به تهرانیها و نه به مشهدیهاو بی تابی و

گریه و زاری و عزا نشان دادن مردها برایم تازگی داشت . به

هرحال بابانو قرارگذاشتیم برای درمان گیاهی توسط

"دکترحکمت" به مشهد برویم. لذابااتوبوس از فروس عازم مشهد

شدیم و درهتل مستقرشدیم. دوست عزیزم آقای "پوریان که

درمشهدزندگی میکنند زحمت کشیدند واز دکترحکمت وقت

گرفتند. شبی رادراوج شلوغی مطب دکتربه طرقبه رفتیم و ضمن

مراجعه به دکتربه دعوت آقای آخوندی سابق یا پوریان جدید شام

لذیذی هم در طرقبه میل کردیم و البته خوش گذشت . از مشهد

باهواپیما به ساری رفتیم تا عیال به درس و مشقش

برسد.وسپس به تهران برگشتیم. دکتر حکمت که از طب

ابوعلی سینا استفاده میکند در تشخیص بیماریها استاد است و

داروهای موثری هم به ماداده است. با نبض بیماریها راخوب تشخیص میدهد.

/ 0 نظر / 465 بازدید