همسرم ازپاافتاد

همسری دارم که بی محابا شانه برزیر کار می نهد و شبانه روز

حرص میخورد و کار و تلاش میکند! وهمین که بارزحماتش کم

میشود تازه ازحال میرود. درطول مریضی من یک تنه زحمات

زیادی راکشید ودرفروردین ماه 92 دل درد گرفت. به بیمارستان

فرهنگیان بردمش و پزشک داخلی بیمارستان پیشنهاد بستری

داد . این دفعه اشتباه نکردیم و فورا بستریش کردیم تا چک آپش

کنند. اوهم کتاب و درس و مشقش رابرد تادربیمارستان درسش

راهم بخواند!من هم درخانه تحت مراقبت محدثه خانم بودم و

پذیرایی میشدم. بالاخره نظر تقریبی پزشک همان بود که حدس

میزدیم . چیزی نبود جز فشار عصبی وبالاخره پس از چندروز

بستری به منزل آمد تا خانه ام بی چراغ نباشد. این بانو نمونه

کامل یک زن ایرانی است که درشوهرداری و عاطفه باتمتم

قوازحمت میکشد و درعین حال مسئولیت تربیت فرزندان و نیز

شوهرش رابه عهده دارد که البته در تربیت آقاشون موفق هم

نبوده است!

/ 0 نظر / 20 بازدید