بستری شدن بانو دربیمارستان

از کلاردشت برگشتند و بانو سرگیجه و سردرد عجیبی داشت .

چندروزی هم داروهایش رانامرتب خورده بود تا این که یک شب فشارخون

بالای 18 روی 12-13 بود. به بیمارستان رفتیم و بستریش کردند.

خوشبختانه مشکل قلبی ندارد ولی 13 رادربیمارستان گذراند. فشاری

که پایین نمی آمد و طرف عصر و شب بدتر می شد .نگران بودم و ضمن

این که 16 فروردین باید به مکه میرفتم. نمیدانستم چه میشود . از

طرفی بعنوان عامل کاروان نمیشد انصراف بدهم و از سوی دیگر شدیدا

نگران بودم. همسرم باوجود گرمایی بودن در اتاق مراقبتهای ویژه گرم

بستری بود و همین هم آزارش می داد و کاری هم از دست مابر نمی

آمد. بالاخره خوشبختانه قبل از سفر من به عمره از بیمارستان مرخص

شد اما با نسخه ای بلند بالا و خوردن تعداد زیادی قرص روزانه .هم فشار

شکننده است و هم حافظه کاملا بجایش برنگشته و خدا کمک کند و

شفایش دهد

/ 0 نظر / 60 بازدید