پایان گذشته نگاری

آنچه پیش از این نوشتم گذشته نگاری بود بافراموشیهای خیلی

زیاد و سانسورها و ملاحظات بیش از حد که مبادا به کسی

بربخورد و حرفی بزند و ..........به هرحال فعلا تاحدی به روز شده

ام و از این به بعد هرچند وقایع زندگی شخصی راهم خواهم

نوشت ولی ازتحلیل شخصیتی خودم و نیز تحلیلهای مسائل

اجتماعی نیز خواهم نوشت.

/ 0 نظر / 20 بازدید