زندگی من (میرزاعلی آیت اللهی)

این وبلاگ بنا دارد شرح مختصری از شهر و محیط و شرایط زندگی نویسنده اش را برای دیگران مطرح سازد

اعلامیه های چاپی

یکی از ابزار مهم و مخفی اطلاع رسانی در آن زمان اعلامیه بود.

گروههای سیاسی  دراوائل کار3 دسته بودند.

گروه اول سازمان مجاهدین خلق(منافقین) و سازمان چریکهای

فدایی خلق( سچفخا) بودندکه هردو دارای تشکیلات قوی

زیرزمینی باامکانات کافی و شهرت خیره کننده بین جوانان 

دانشجوبودند.

این دوگروه تا سال 1354 مدینه فاضله  راترسیم میکردند و

انتشارات سازمان یافته ای داشتند هرچند به جز یکی دومورد ترور

کارنامه دیگری نداشتند ومردم  عادی نسبت به آنها بسیاربیگانه

بودند.

بعدازسال 1354 که مجاهدین اعلام تغییر مواضع و فاصله گرفتن از

 مذهب و پیروی از سوسیالیسم کردند( مشهوربه جریان اعلام

مواضع 500 صفحه ای)مسلمانها از هردوسازمان فاصله گرفتند که

درجای خود به آن اشاره خواهم کرد.

این دوگروه به دلیل داشتن امکانات تایپ و تکثیر قوی زیرزمینی

اعلامیه های چاپی زیبا یی داشتند که قوت تشکیلاتی آنهارا نشان

میداد.

درسالهای بعداز 54 گروههای جدیدی به وجود آمدند مثل صف و

منصورون و موحدین و........که اعلامیه های آنها هم نسبتا شکیل و

جاذب بود.

سومین گروه  تشکیلات محدود دانشجویی بود که چندنفری بنا به

مناسبتی اعلامیه ای چاپ میکردند تا موجی راایجاد کنند.کار این

گروه سخت بود یاباید به طور مخفیانه از دستگاههای تکثیر مدارس

( استنسیل ) و دستگاههای اداری استفاده کنند یا این که با خط

کج و معوج (صاحب خط شناخته نشود) مطالب رابا خودکار تمام

شده یا قلم استنسیل روی ورق مومی استنسیل می نوشتند و

شیشه ای را تهیه میکردند و روی آن مرکب چاپ میریختند و

استنسیل راروی مرکب قرار میدادند و ورق کاغذ را تک تک روی

مومی با فشار مناسبی قرارداده و دستشان راروی آن  میکشیدند

 تا مطالب چاپ شود و طبیعی است که اصلا چاپ یک نواخت و

خوبی در نمی آمد.

لازم به یاد آوری است که در این مطالب اصلا قصد نداشتم به

گروههای مختلف بپردازم و اسامی ذکرشده کامل نیست.

  
نویسنده : میرزاعلی آیت اللهی ; ساعت ۱۱:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢٦
تگ ها :