زندگی من (میرزاعلی آیت اللهی)

این وبلاگ بنا دارد شرح مختصری از شهر و محیط و شرایط زندگی نویسنده اش را برای دیگران مطرح سازد

دبیران دبیریستان....

یکی از بهترین دبیران دبیرستان ما آقای نشاط

بود که دبیر هندسه بود و الحق خوب درس

میداد.بنده خدا اواخر سال خواست از ما درمورد

خودش نظرسنجی کنه و بچه هااز راه رفتنش

گرفته تاهرچه دلتون بخواد درموردش نوشتند.

آقای (د) دبیر تاریخ و جغرافیا و.....شد. وقت

امتحان بچه های سیکل دوم به حرفش می

گرفتند تا سایرین بتونند تقلب کنند. اما زهی

خیال باطل ایشون که ورقه هارا تصحیح

نمیکرد!!!!سوال داده بود که نام ایالتهایی در

آمریکا را که درآنجا گاو پرورش میدهند

رابنویسید. من هم درمورد روغنگری های محل

خودمان و حسن روغنگر و......نوشتم و نمره 18

گرفتم.

آقایی به اسم (ب) دبیر طبیعی و نیز کاردستی

من بود که بایک حرکت باعث شد درس طبیعی

و رشته طبیعی راتاآخرعمر ببوسم و بگذارم

زمین......سوال داده بود تعداد دندانهای گربه

چندتاست؟ ودرست نوشته بودم اوهم غلط

گرفته بود .این سوال 4 نمره داشت ووقتی

اعتراض کردم گفت که متقلب فلان فلان شده

همین الان درستش کردی.بعدهم ورقه راپاره

کردوریخت زیر میز.من دررقابت شدید با

پسربازرس فرهنگ بودم و گویاباید ایشان اول

میشد.وشد ومن هم تاابد ازرقابت کشیدم

کنار ...

  
نویسنده : میرزاعلی آیت اللهی ; ساعت ٩:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢۸
تگ ها :