زندگی من (میرزاعلی آیت اللهی)

این وبلاگ بنا دارد شرح مختصری از شهر و محیط و شرایط زندگی نویسنده اش را برای دیگران مطرح سازد

یک کلاس بالاتر

خوب تابستان شد باامتحان نهایی ودر آن دوران چنان نبود که به

شاگرداول و دوم و.......جایزه ای بدهند یا ندهند .فقط اسامی

قبول و مردود و تجدیددرهم به دیوار نصب میشد و میرفتیم

ولیست را می خواندیم.

قبول شدم و برای رفتن دبیرستان چند گزینه موجود بود.یکی

دبیرستان ملی آیت اللهی که بامشارکت بعضی از فامیل احداث

شده بود و مرحوم ابوی از پس شهریه اش بر نمی آمدند. دوم

دبیرستان ایرانشهربود که قدری دوراز منزل بود و سوم دبیرستان

پهلوی بود که نزدیک ترین دبیرستان به منزل مابود.(این مدرسه

که درچهارراه ایرانشهر و بلوارامامزاده جعفر واقع است بعدا

مدتی این دبیرستان دخترانه شد و دوباره ظاهرا تغییر کرده ا

ست.....عده ای به این مدرسه گودالیوک می گفتند.چون در

سطح پایینی ازبرخیابان بود و تعدادزیادی پله می خورد تا به

حیاط مدرسه برسیم)........

بالاخره قرارشد دراین دبیرستان برای کلاس هفتم ثبت نام

کنم.مدرسه ای که در آن سال مدیرش آقای بامشاد بود که به

دلیل اختلاف بادامادمان آقای شریعتمداری ازش خوشمان هم نمی آمد.

یکی از اخوی ها برای ثبت نام رفتند و اسم را نوشتند.اما

مشکل سرنوشت سازی برای من ایجادشد که توضیحش ب

دنیست.

آموزش در دبیرستانهای دولتی در آن زمان مجانی نبود و شهریه

ای معادل 1782 ریال که تقریبا بیش از یک ماه درآمد ماهانه یک

کارگربود باید به عنوان شهریه پرداخت می شد.البته مدیر

مدرسه تاحدی اجازه تخفیف داشت وازسوی دیگر آموزش و

پرورش اسامی شاگردان اول تاسوم مدارس رابه دبیرستانهاداده

بودتااسامی آنهارامجانی بنویسند.

لیست اسامی راخوانده بودند و من نبودم......یعنی بین

شاگردان اول تاسوم مدرسه نبودم.درحالی که شک نداشتم

اگراول نباشم شاگرددوم هستم .به هرحال ضرری به جیب

خالی ابوی خورد وازسوی برخی از اعضای خانواده هم به شدت

تحقیر وشماتت شدیم و این خیال ادامه داشت تادوسال بعد که

برای دبیرستان بایدتصدیق ششم رامی گرفتیم ومیبردیم ومن

ازخجالت پایم به پیش نمی رفت تاتصدیق رابگیرم ووقتی به

دبستان مراجعه کردم مشخص شد شاگردبرتربوده ام و عمدا

یاسهوا لیست اسامی برتر که اسم من در آن بوده را نشان

نداده اند تاشهریه رااخذ کنند.

گذشت این داستان ولی بر اعتماد به نفس من اثر بسیار بدش

راگذاشته بود که به آن اشاره خواهم کرد

  
نویسنده : میرزاعلی آیت اللهی ; ساعت ۱٠:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢٤
تگ ها :